Name
Email
Web
Message

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Frodo Pytlík 26. 06. 2010, 20:23

Perfektní koncert, škoda jen, že se neobjevil žádný drak. Snad p?íšt?.

Samodiva 21. 06. 2010, 11:17

Doufám, že k nim nebudu pat?it...vl?ice vážn? stůn?...

Tristufin 18. 06. 2010, 07:20

To víš u po?ádného korbelu ho?kého v téhle kr?m? vydrží nehahehehulákat jen ti nejzasmušilejší trpaslíci..budeme se t?šit.

Phaal 17. 06. 2010, 22:42

Hrom do toho! Aj sk?etice Gordo?iga dorazí ..haha!

Samodiva 16. 06. 2010, 14:00

Co vy hahehehuláci, doufám, že se mnou krapetke popijete v Karvinej..když se tam doženu až z kopců u Karpentnej...hehe:P

Tristufin 23. 05. 2010, 16:45

Ha, výborný update Phaale!! Te? se mi již vše zobrazilo v-cuku-letu a tak, jak má..naprosto výte?né, hehe. Zmenšení loga si myslím ud?lalo své a te? už nemám námitek..

Phaal 16. 05. 2010, 19:24

Holá všem!

Ermore:
Nenech se zmýlit, stoly možna te´d zejí prázdnotou, ale to jen proto že práce na velkých v?cech jsou v plném porudu! Brzy však zase korbely srazíme! hehe

Tristufin:
Však ty víš že po kruté zim? byl prach op?t rozví?en a s prvními jarními kv?ty se op?t krajem za?alo ozývat kladiv kovových zvon?ní...
Výborn? se to všechno sešlo te?kom... zbrusu nové logo, tak p?i jednom tahu po?ítám že zrenovujem celý portál a hned nad?lám i tla?ítka v "common speech"...

Ermore 14. 05. 2010, 23:02

Zdravím spolubojovníci, stavil jsem se na jedno pivko do kr?my a nikde nikdo :D

Tristufin 13. 05. 2010, 08:30

Ha, jde vid?t, že tohle je kr?ma opravdu na kraji lesa, hehe..nikomu se tu nechce. Poslyš Phaale, m?li bychom to tu po?ádn? oprášit..konec-konců se toho pom?rn? dosti událo, tak nad to sednem a bude. Já se mrknu na tu rozpracovanou verzi v common speech a zp?ístupníme to tu i putovníkům z myspace, haha.

Phaal (Master of the Web) 06. 04. 2010, 12:53

Jak by ?ekl Enrico: "Flash in my mind !"...
Jak by ?ekl Fabio: "Chaos in my head !"
A jak bych ?ekl já: "Ješt? dneska m? boli za krkem, a to jsem prošvihl dv? skladby !" ..hehe..