Slyš, kdož lesní pěšinou přicházíš!

01.04.2010

Na koncertech můžete nyní poslechnout novou píseň The Ringwraith Curse, v jejímž rytmu se ozývá dusot kopyt devíti černých jezdců – nejobávanějších ze služebníků temného pána Saurona. Vypráví příběh o slabé vůli a touze po moci, která tak často sžírá srdce lidského rodu. Veršíky téhle písně najdete mezi ostatními ve Skriptoriu, v části Šeptal les.
Další píseň, na kterou se můžete těšit je bojovný popěvek enwyllionských elfů – Tusk of Orc Chieftain. Nechť je varováním všem, kteří pokládají přírodu za svůj majetek.

18.11.2009

Kolkolem hvozdu se potuloval tvor zvídavý a chtěl zvědět něco o Enwyllionu. Bytosti promluvily, ta slova se chytla do pavučin a vítr je roznesl daleko po světě...
...a tak tedy si můžete na e-zinu Innocence Music Server přečíst první rozhovor s námi.

19.07.2009

Ku kraji hvozdu byl doručen dosud první dar od spřízněné duše... vyhradili jsme pro něj, i pro případné další, kout v truhlici - dary stromům. Neostýchej se tedy a pošli i ty své dílko, rádi je do naši truhlice uložíme.

01.01.2009

S prvním listopadem roku 2008 jsme se tedy vydali do GM studia, 12. prosince byly dokončeny poslední úpravy zvuku a 20. prosince na karvinské půdě Hard-Café dostalo toto čtyř skladbové CD při příležitosti řeže na Kračun festu napít ...pod jménem The First Fallen Leaves.
V truhlici jsou dvě písně volně ke stažení a tamtéž v oddíle kupcovy poklady si o MCD můžete napsat. Dostanete ho za tři zlatky (60 korun).