Bardové a válečníci

Tristufin

Obávaný šermíř a jeden ze strážců severního okraje hvozdu. Ač lidského rodu, Les mu projevil svou náklonnost a z rozhodnutí krále Tiëhira mu bylo dovoleno v něm přebývat. Svou odvahou a otevřenou myslí si získal přízeň elfů a bylo mu předáno mnohé vědění. Náš lid věří, že mu Les daroval elfí srdce a na kolik ještě zůstal člověkem, ví už snad jen on sám.
Kolem jeho bytosti cítím zvláštní auru a dokonce Prastarý na mnohé z mých otázek o něm mlčí. Z toho, co jsem však od stromů zvěděl, se domnívám, že tento válečník má pro Les mnohem hlubší význam, než se může zdát...

Letopisy Enwyllionské, svazek IV, kap.XII – výňatek z výčtu strážců a družiníků krále Tiëhira.