Jméno
Email
Web
Zpráva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tristufin 07. 09. 2011, 20:12

23. zá?í budeme rozsévat smrt po boku sme?ek Silva Nigra a Menhir v ostravském klubu Barák (bývalý Prostor - Tan?írna).

Phaal 18. 06. 2011, 15:41

... a do budoucna by nebyla marná i n?jaká drakobijecká! hehe

Phaal 18. 06. 2011, 15:39

V?erejší bitva, dobrý zá?ez! Zvlášť nová sk?etobijecká píse? ot?ásala zemí a drtila kosti mohutnou silou dosud neslyšenou.
T?ším se, až budou její verše ve skriptoriu k nahlédnutí.

HeyyHo!

Tristufin 10. 11. 2010, 10:20

Hoy Phaale!

P?ijmi mou chválu a dík za další pozvednutí téhle enwyllionské pavu?iny. Jaj, m?l bych utnout kus ?asu a dod?lat p?eklady do common speech, ať to tu otev?em potenciálním poutníkům z daleka.

Tristufin 14. 07. 2010, 08:52

Holahoj,
nuž myslím, že už je na ?ase do herolda nahodit datum dalšího koncertu - 20.-21. srpna budeme rozsévat smrt v Háji ve Slezsku pod praporem Memoritall fest.

Frodo Pytlík 29. 06. 2010, 07:24

Phaan: P?ece bych t? neokradl o tak výte?né pot?šení.
..Na další koncert bude pot?eba Barda pozvat, stejn? jako udatné trpaslíky z Ereboru!
Navaer vále?níci!

Nathanella mail :: web :: 28. 06. 2010, 23:30

Fotogalerie z koncertu v Karviné http://www.photomusic.cz/report/272-noc-dracich-pisni---kapitola-i.html

Tristufin 27. 06. 2010, 17:47

D?kuji za p?íznivý ohlas, Frodo, a d?kuji všem, kdo dorazili na první kapitolu dra?ích písní. Atmosféra byla skv?lá, nap?íšt? však zvolím jiné datum. Myslím, že Noci dra?ích písní bude víc sv?d?it podzimní nebo zimní ?as. Jedno se však ur?it? nezm?ní - i další kapitolu obest?e opar kouzel a bojových pok?iků..
Nechť hv?zdy zá?í v hodinu našeho p?íštího setkání!!

Phaal 26. 06. 2010, 23:28

P.P.S. Ale tak m? napadá že možná menší dra?í zabru?ení, které by odehnalo ty midnight-movery, kte?í tam d?lali ne?esti p?ed (a na) podiem, by také nebylo na škodu ..haha!

Phaal 26. 06. 2010, 23:26

Bu?me rádi, že se žádný neobjevil... Nikdo další už možná nemá takovou strefu jako Bard Lu?ištník..a pak by s náma všema bylo zle... i st?mi nejodvážn?jšími vále?níky a pivními berzerky ...

P.S. Dík za bafanec z fajky..hehe